صفحه اصلی / آزمون های آنلاین وکالت / آزمون آنلاین وکالت ۹۱

آزمون آنلاین وکالت ۹۱

آزمون وکالت 91

طبقه بندی و ضریب سوالات

نام درس ضریب درس تعداد سوال
حقوق مدنی ۳ ۲۰
آیین دادرسی مدنی ۳ ۲۰
حقوق تجارت ۲ ۲۰
اصول استنباط ۱ ۲۰
حقوق جزا ۲ ۲۰
آیین دادرسی کیفری ۲ ۲۰

آخرین ورودی ها

  • پاسخنامه تشریحی وکالت ۹۱
  • ارزش سند شش دانگ درمحاکمه قضایی

 مدیریت ارشد اجرایی پیشرفته (MBA)

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

 مدیریت حرفه ای کسب و کار پیشرفته (DBA)
دوره دکتری حرفه ای کسب و کار

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

آخرین ورودی ها

  • پاسخنامه تشریحی وکالت ۹۱
  • ارزش سند شش دانگ درمحاکمه قضایی