صفحه اصلی / آزمون های آنلاین وکالت / آزمون آنلاین وکالت ۹۲

آزمون آنلاین وکالت ۹۲

آزمون وکالت 92

طبقه بندی و ضریب سوالات

نام درس ضریب درس تعداد سوال
حقوق مدنی ۳ ۲۰
آیین دادرسی مدنی ۳ ۲۰
حقوق تجارت ۲ ۲۰
اصول استنباط ۱ ۲۰
حقوق جزا ۲ ۲۰
آیین دادرسی کیفری ۲ ۲۰

آخرین ورودی ها

 • سوالات آزمون وکالت ۹۲ با پاسخنامه تشریحی
 • پاسخنامه تشریحی آزمون وکالت ۹۲
 • پاسخ نامه تشریحی ازمون وکالت۹۲
 • آیین دادرسی کیفری تشریحی وکالت
 • پاسخنامه تشریحی اصول فقه قضاوت ۹۲
 • پاسخنامه تشریحی اصول فقه آزمون وکالت۹۲
 • پاسخنامه تشریحی آزمون وکالت۹۲
 • پاسخ تشریحی وکالت ۹۲
 • سوالات وکالت ۹۲ با پاسخنامه تشریحی
 • دانلودپاسخ تشریحی آزمون وکالت ۹۲

 مدیریت ارشد اجرایی پیشرفته (MBA)

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

 مدیریت حرفه ای کسب و کار پیشرفته (DBA)
دوره دکتری حرفه ای کسب و کار

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

آخرین ورودی ها

 • سوالات آزمون وکالت ۹۲ با پاسخنامه تشریحی
 • پاسخنامه تشریحی آزمون وکالت ۹۲
 • پاسخ نامه تشریحی ازمون وکالت۹۲
 • آیین دادرسی کیفری تشریحی وکالت
 • پاسخنامه تشریحی اصول فقه قضاوت ۹۲
 • پاسخنامه تشریحی اصول فقه آزمون وکالت۹۲
 • پاسخنامه تشریحی آزمون وکالت۹۲
 • پاسخ تشریحی وکالت ۹۲
 • سوالات وکالت ۹۲ با پاسخنامه تشریحی
 • دانلودپاسخ تشریحی آزمون وکالت ۹۲