صفحه اصلی / آزمون های آنلاین وکالت / آزمون آنلاین وکالت ۹۰

آزمون آنلاین وکالت ۹۰

آزمون وکالت 90

طبقه بندی و ضریب سوالات

نام درس ضریب درس تعداد سوال
حقوق مدنی ۳ ۲۰
آیین دادرسی مدنی ۳ ۲۰
حقوق تجارت ۲ ۲۰
اصول استنباط ۱ ۲۰
حقوق جزا ۲ ۲۰
آیین دادرسی کیفری ۲ ۲۰