صفحه اصلی / اخبار / اعلام نتایج آزمون تشریحی تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۳

اعلام نتایج آزمون تشریحی تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۳

اعلام نتایج آزمون تشریحی تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۳