صفحه اصلی / کتاب ها و بسته های آموزشی / بایسته های آیین دادرسی کیفری استادفرهی(جلد دوم)

بایسته های آیین دادرسی کیفری استادفرهی(جلد دوم)

گروه آیین دادرسی کیفری 9150a7ac95d062dc37f9dd6cd56d526e
قیمت ۱۵۵,۰۰۰ ریال
دانلود جزوه آیین دادرسی کیفری منطبق با “قانون آیین دادرسی کیفری جدید” دانلود دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید (قسمت چهارم)