صفحه اصلی / کتاب ها و بسته های آموزشی / بایسته های آیین دادرسی کیفری استاد فرهی(جلداول)

بایسته های آیین دادرسی کیفری استاد فرهی(جلداول)

گروه آیین دادرسی کیفری 42c96a204a9f2941110b1c11be656d36
قیمت ۱۵۰,۰۰۰ ریال
دانلود جزوه آیین دادرسی کیفری منطبق با “قانون آیین دادرسی کیفری جدید” دانلود دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید (قسمت چهارم)