صفحه اصلی / کتاب ها و بسته های آموزشی / بایسته های حقوق تجارت

بایسته های حقوق تجارت

گروه حقوق تجارت 00b53509e88e7ab0244a3b9328e709d9
قیمت ۶۰,۰۰۰ ریال
دانلود جزوه تغییرات،رویکردها و نوآوریهای لایحه قانون تجارت