صفحه اصلی / کتاب ها و بسته های آموزشی / بررسی تحولات قانون جدید آیین دادرسی کیفری

بررسی تحولات قانون جدید آیین دادرسی کیفری

گروه آیین دادرسی کیفری 9d73da56a4b30aa8616f0259c1515aa5
قیمت ۲۳۵,۰۰۰ ریال
دانلود جزوه آیین دادرسی کیفری منطبق با “قانون آیین دادرسی کیفری جدید” دانلود دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید (قسمت چهارم)