صفحه اصلی / کتاب ها و بسته های آموزشی / بسته جامع وکالت(جدید)

بسته جامع وکالت(جدید)

بسته جامع وکالت در یک جلد تدوین شده است که مشتمل بر نکات مهم هر درس و تاکید بر قوانین و مقررات فرعی و آراء وحدت رویه مهم می باشد . بسته جامع به نوعی مکمل بسته طلایی است که با مطالعه قوانین و آراء وحدت رویه داوطلب منبع کمک آموزشی ارزشمندی را دراختیار خواهد داشت

بسته جامع وکالت شامل دروس حقوق مدنی،آیین دادرسی مدنی،حقوق جزای عمومی و اختصاصی و اصول فقه می باشد

گروه تخصصی حقوق c362b892823abcd6b714d5ba39a8ba0b
قیمت ۵۰۰,۰۰۰ ریال
دانلود جزوه مختصر وکالت در امضا