بسته جمع بندی وکالت

محتوای بسته ی جمع بندی وکالت

بسته ی جمع بندی ، از سه فصل اصلی تشکیل می گردد .

۱-نکات مهم و کلیدی

حدود ۶۰۰۰ نکته مهم و کلیدی که توسط گروه مؤلفین (اساتید و همکاران مؤسسه ( تألیف و جمع آوری شده است . در واقع ، این نکات خلاصه یادداشت ها و خلاصه نویسی هایی است که  از منابع وکتب اصلی ، قوانین و آراء وحدت رویه انتخاب شده است و بیشتر طراحان محترم، در طرح سوالات آزمون به این نکات، توجه ویژه ای دارند.

۲-گزیده مواد مهم قوانین اصلی و فرعی

از آنجاییکه منبع اصلی طرح سوالات آزمون وکالت ، قوانین و مقررات اصلی و فرعی است ، دراین بسته مهمترین مواد قانونی جمع آوری شده است. در واقع بیش از ۹۰ درصد قوانین و مقررات مهم دراین بخش آمده است.

۳- سوالات پنج سال اخیرآزمون وکالت

همانطور که می دانیم ، سوالات آزمون های گذشته الگوی مناسبی برای آشنایی با نحوه ی طرح سوالات و پراکندگی آنها می باشد . بنابراین جهت آشنایی داوطلبان با کیفیت طرح سوالات و نکات علمی موجود در آنها ، سوالات پنج سال اخیر آزمون وکالت همراه با پاسخنامه ی تشریحی در فصل سوم آورده شده است .

بسته ی جمع بندی در حدود ۹۰۰ صفحه و در قطع رحلی (A4) و درسه فصل تهیه شده است .

گروه تخصصی حقوق cf89c71ce9924f74cfc4823215c95fb0
قیمت ۸۵۰,۰۰۰ ریال
دانلود جزوه مختصر وکالت در امضا