صفحه اصلی / کتاب ها و بسته های آموزشی / جزوه متون فقه دکتر فدایی

جزوه متون فقه دکتر فدایی

کتاب متون فقه در برگیرنده ۵۱۵ نکته طلایی از کتاب تحریرالروضه مرحوم شهید ثانی است . چاپ چهارم این کتاب نشان از استقبال دانشجویان کنکور متون فقه و کاربردی بودن مفاهیم مطروحه است .

مباحث ذکر شده در این کتاب خلاصه ای مفید از کتب اصلی است که به گونه ای دقیق انتخاب شده و این مطالب یا تا بحال سوال کنکور بوده و یا از مواردی است که احتمال طرح تستهای کنکور از آنها متوقع است

گروه متون فقه 409e5d4a9846697720e1df76791e9b8e
قیمت ۹۰,۰۰۰ ریال