حقوق اداری

گروه حقوق اداری 19d24484658939e683d93169aff46b5c
قیمت ۷۰,۰۰۰ ریال

آخرین ورودی ها

  • تست حقوق اداری
  • دانلود رایگان نمونه سوالات حقوق اداری۲
  • نمونه تست حقوق اداری
  • نمونه سوالات حقوق اداری۲
  • کتاب تست حقوق اداری

 مدیریت ارشد اجرایی پیشرفته (MBA)

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

 مدیریت حرفه ای کسب و کار پیشرفته (DBA)
دوره دکتری حرفه ای کسب و کار

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

آخرین ورودی ها

  • تست حقوق اداری
  • دانلود رایگان نمونه سوالات حقوق اداری۲
  • نمونه تست حقوق اداری
  • نمونه سوالات حقوق اداری۲
  • کتاب تست حقوق اداری