صفحه اصلی / کتاب ها و بسته های آموزشی / حقوق بین الملل عمومی دکتر بیگدلی

حقوق بین الملل عمومی دکتر بیگدلی

گروه حقوق بین الملل a329cb48e3f324947972475738aa127a
قیمت ۲۸۰,۰۰۰ ریال

آخرین ورودی ها

  • جزوه حقوق بین الملل عمومی۲ بیگدلی
  • حقوق بین الملل عمومی۲ رشته حقوق

 مدیریت ارشد اجرایی پیشرفته (MBA)

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

 مدیریت حرفه ای کسب و کار پیشرفته (DBA)
دوره دکتری حرفه ای کسب و کار

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

آخرین ورودی ها

  • جزوه حقوق بین الملل عمومی۲ بیگدلی
  • حقوق بین الملل عمومی۲ رشته حقوق