صفحه اصلی / کتاب ها و بسته های آموزشی / حقوق قراردادها (Contract Law)

حقوق قراردادها (Contract Law)

این کتاب ارزشمند حاوی مبانی و ویژگیهای حقوق قراردادها ، اصول حاکم بر انعقاد قرارداد ، عوامل ایجاد عیب در قرارداد و سایر مباحث اصلی در زمینه قراردادها می باشد .

این کتاب قابل استفاده در آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاههای آزاد و سراسری برای کلیه گرایشهای حقوقی می باشد

جامعیت متن و ترجمه سلیس کتاب از جمله تمایزهای اصلی این کتاب می باشد

گروه متون حقوقی 4974eaead4720c9d0b0998f726eba8a0
قیمت ۱۰۰,۰۰۰  ریال