صفحه اصلی / کتاب ها و بسته های آموزشی / خودآموز آیین دادرسی مدنی

خودآموز آیین دادرسی مدنی

در این کتاب می خوانید :تعریف ، اصطلاحات ، فواید ، محتوی و خصوصیات آیین دادرسی مدنی ، دعوی ، شرایط اقامه و انواع آن ، وکالت در دعاوی دادرسی و مراحل آن ، ایرادات و انواع آن ، رد دادرس و جهات آن ، توقیف دادرسی ، استرداد دادخواست و دعوا و آثار آن ، تامین خواسته ، تبدیل تامین و شرایط اختصاصی آن ، ورود و جلب ثالث ، دعوای متقابل ، تامین دلیل ، اظهارنامه ، سازش ، آراء، قرارها و انواع آن ، واخواهی ، دادرسی فوری ، تجدید نظر ، فرجام و آثار آن ، اعاده دادرسی ، اعتراض شخص ثالث ، مواعد و غیره

این کتاب شامل مباحث مهم و کلیدی آیین دادرسی مدنی بر اساس قانون و کتب دکتر شمس می باشد که دانشجویان محترم با مطالعه این کتاب قادر خواهند بود به سوالات آ.د.م آزمونهای مختلف پاسخ گفته و نیازمندی به مطالعه کتب حجیم را مرتفع خواهد ساخت

گروه

آیین دادرسی مدنی

db856c8012777fc2cfbbd70cba936f80
قیمت ۱۲۰,۰۰۰ ریال
دانلود جزوه آیین دادرسی مدنی ۱ دکتر عباس کریمی دانلود جزوه آیین دادرسی مدنی ۲ دکتر عباس کریمی دانلود جزوه آیین دادرسی مدنی ۳ دکتر عباس کریمی دانلود جزوه آیین دادرسی مدنی ویژه آزمون های حقوقی / با فرمت Pdf دانلود جزوه آئین دادرسی مدنی ۱ دکتر حسینی دانلود جزوه آئین دادرسی مدنی ۲ دکتر حسینی دانلود جزوه آئین دادرسی مدنی ۱ و ۲ و ۳ دکتر شمس