خودآموز اصول فقه

وضع الفاظ – اوامر – نواهی- مفهوم و منطوق- عام و خاص- مطلق و مقید- نص-ظاهر- محکم- مجمل- ماول- متشابه- مبین – ادله استنباط احکام- مقدمه واجب- مقدمه عادی- علت تامه- اصول عملیه- تخصیص- تخصص و غیره

توضیحات: این کتاب کلیه نکات کلیدی و مهم را که در اکثر آزمونها مورد سئوال واقع می شود ، بصورت کاملاً نکته ای تنظیم و دانشجویان محترم را از خواندن کتاب پر حجم اصول استنباط بی نیاز می کند.

گروه اصول فقه 111be4af383aa7a5509481b77c3d2693
قیمت ۱۰۰,۰۰۰ ریال