صفحه اصلی / حقوق و وکالت / داوطلبان موفق آزمون های وکالت چه ویژگی هایی دارند؟

داوطلبان موفق آزمون های وکالت چه ویژگی هایی دارند؟

همواره پس از برگزاری هر آزمون و اعلام نتایج ، تعداد محدودی از داوطلبان پذیرفته می شوند و سایرین باید خود را برای سال بعد آماده سازند .

برای آن دسته از افراد که ناکامی و شکست در آزمون مطلوب نیست همواره این پرسش مطرح است که چرا نامشان در میان قبولی ها نیست یا اینکه تفاوت افراد موفق با آنها در کدام ویژگی یا شاخصه می باشد ؟

امروز که حدود ۹۳ روز تا زمان آزمون وکالت ۳۹ باقی است ، بهتر است این سوال را پاسخ دهیم شاید برای بسیاری از داوطلبان تلنگری باشد و همین یادداشت ، فرصتی باشد برای تقویت قوای روحی و انگیزشی داوطلبان و موجبی باشد تا آنها با توان و انرژی بیشتری مسیر موفقیت را بپیمایند . امادر معرفی ویژگی های داوطلبان موفق باید گفت ، این عزیزان :

۱- فرصت هایی برای خود جهت مطالعه ایجاد می کنند که دیگران قادر به اجرای آن نیستند .

۲- روی برنامه و کار خود تمرکز زیادی می کنند .

۳- هوشمندانه و با درایت و تدبیر ، موفقیت خود را می سازند .

۴- مثل بقیه می ترسند لیکن ترس بر آنها غلبه نمی کند .

۵- انرژی خود را صرف شکایت و گله کردن نمی کنند .

۶- مسؤولیت و نتایج کارهایشان را بر عهده می گیرند و هرگز دیگران را مقصر ناکامی خود نمی دانند .

۷- هنگامی که اغلب افراد در حال استراحت هستند آنها برنامه ریزی می کنند .

۸- با کار و تالش بیشتر ، بر استرس و نگرانی خود غلبه می کنند .

۹- دقیقاً می دانند چه هدفی را در زندگی دنبال می کنند .

۱۰- با چالش ها و مشکالت پیش رو ، سریع و با قدرت روبرو می شوند و دلهره و اضطراب را در خود راه نمی دهند .

۱۱- وقتی بیشر رقبا کاری نمی کنند ، آنها مشغول فعالیت هستند .

۱۲- آنها مثل بقیه احساس دارند لیکن می دانند در زمان های مهم ، باید احساسات خود را کنترل نمایند .

۱۳- هیچ گاه روی شانس و نتایج اتفاقی ، حساب باز نمی کنند و ثمره ی تالش و پشتکار خود را می بینند .

۱۴- به توانایی های خود آگاه هستند لیکن مغرور نمی شوند و هرگز از کار خود غافل نمی شوند .

۱۵- سخت کار می کنند و از تنبلی و کاهلی بیزار هستند .

۱۶- با افراد بد ذات و غیر موجه ، مراوده ندارند و به شایعات و صحبت های بی پایه و اساس توجهی ندارند .

۱۷- وقت و انرژی خود را روی وضعیت هایی که از کنترل شان خارج است ، صرف نمی کنند .

۱۸- می دانند چگونه استراحت کنند تا قوای خود را تجدید نمایند .

۱۹- آموخته ها و داشته های خود را همواره مرور می کنند .

۲۰- پیام آدم های موفق و مجرب را زود دریافت می کنند و در مسیر موفقیت خود آنها را به کار می گیرند .

خوشبختانه با ویژگی ها و شاخص های افراد موفق آشنا شدیم . به راستی که این افراد با سایرین تفاوت اصولی و ساختاری ندارند بلکه تفاوت آنها در موارد بسیار ریز و ظریف است . رسیدن به این تفاوت ها هیچ هزینه ی مالی به بار نمی آورد بلکه داوطلبان باید از عقل ، علم ، شعور و توان خود هزینه کنند . چیزهایی که در وجود همگان است لیکن در هزینه کردن آنها یا تدبیر نیست یا همت و اراده . حال برای اینکه کیفیت کیفیت مطالعاتی و توان علمی شما تا آزمون وکالت در سطح قابل قبولی رشد کند ، موارد ذیل پیشنهاد می گردد.

۱- به گونه ای برنامه ریزی کنید که حداقل ۸ ساعت مطالعه مفید در هر روز داشته باشید .

۲- منابع و کتب مرجع را کنار بگذارید و از این پس خالصه نویسی ها ، یادداشت برداری ها ، نکته برداری ها و خالصه جزوات کالسی خود را به عنوان منبع اصلی انتخاب کنید و با دقت مطالعه نمایید .

۳- مطالعه ی آراء وحدت رویه و مواد قانونی مهم هر درس را فراموش نکنید .

۴- در هنگام تست زدن یا تست خوانی ، نکته یا نکات مندرج در تست را با دقت مطالعه نموده و خوب یاد بگیرید .

۵- در پنج سال اخیر ، مواد قانونی مهمی را که در آزمون های وکالت و کارشناسی ارشد حقوق مورد سوال قرار گرفته را شناسایی کنید و چندین بار بخوانید . احتمال طرح مجدد آنها بسیار زیاد است .

۶- اگر در یادگیری یا حفظ مواد قانونی یا مطالبی دچار مشکل هستید از آنها صرفنظر کنید .

۷- در پایان هر روز حداقل ۹۱ تست مربوط به درسی که مطالعه نموده اید را کار کنید . تالش کنید ۹۱ تست را در مدت ۱۵ دقیقه پاسخ دهید . ضمناً سعی کنید گزینه مورد نظر را در پاسخبرگ پر کنید ) به خاطر تنظیم زمان پاسخگویی ( . اگر پاسخبرگ نداشتید حداقل ۱۱ ثانیه را به صورت فرضی به پر کردن گزینه صحیح اختصاص دهید .

۸- از مطالعه ی مجدد مواد قانونی و مطالبی که حتماً آنها را آموخته اید ، صرفنظر کنید .در زمان بندی مطالعاتی شما موثر است . مثالً اگر می دانید ” در رهن ، قبض شرط صحت است ” دیگر نیازی به تکرار آن نیست .

۹- برای قبولی در آزمون وکالت توانایی علمی ۶۱ درصدی کفایت می کند لیکن تالش کنید خود را به کیفیت علمی ۷۱ درصدی برسانید . ۱۱درصد به خاطر شرایط آزمون ، استرس و اضطراب داوطلب و … می تواند در روز آزمون هدر رود . ۱۱- نگران سخت یا آسان بودن سواالت نباشید . برای قبولی در یک آزمون استاندارد و متعادل نمره ی علمی ۶۱ درصد ، کفایت می کند . حال اگر آزمون سخت بود این نمره به پایین تر، تنزل و اگر آسان بود به باالتر، افزایش می یابد .

خاتمه

این یادداشت راهنمای بسیار ساده ای است برای داوطلبانی که می خواهند تا زمان آزمون وکالت ، تمام توان و انرژی خود را صرف موفقیت و پیروزی نمایند . پیشنهاد می کنم ، هر روز صبح این یادداشت را مطالعه کنید . مطمئن باشید یادآوری ، مرور و نهادینه کردن شاخص های فوق الذکر شخصیت و توان شما را به نحو چشمگیری دگرگون و توانمند می سازد .