صفحه اصلی / اخبار / دستگاه قضا و دانشگاه ها تعامل داشته باشند

دستگاه قضا و دانشگاه ها تعامل داشته باشند

مقام سازمان قضایی نیروهای مسلح:

دستگاه قضا و دانشگاه ها باید تعامل داشته باشند

جعفر صادق منش ، این اظهارات را در کارگاه آموزشی «آشنایی با دادرسی نیروهای مسلح» ، خطاب به دانشجویان رشته معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) بیان کرد.

صادق منش، شرکت دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) را در این کارگاه، سرآغازی برای همکاری بین دانشگاه امام صادق و سازمان قضایی دانست و گفت: با امضا تفاهم نامه بین سازمان قضایی نیروهای مسلح و دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) این همکاری تنگاتنگ و جدی تر دنبال می شود.

وی ادامه داد: در رسانه ها و سخنان عموم مسوولان بر لزوم ارتباط بین دانشگاه ها و صنعت صحبت می شود در حالی که در برخی موارد همانند حوزه دادرسی نظامی، ضرورت و اهمیت ارتباط واحدهای قضایی با دانشگاها کمتر از صنعت نیست.

مدیر کل آموزش و پژوهش سازمان قضایی نیروهای مسلح اظهار داشت: آشنایی دانشگاه ها با مسائل مربوط به حوزه دادرسی نظامی می تواند، شناخت واقعیت ها، پیچیدگی ها و موانع عدالت کیفری در این حوزه را به همراه داشته باشد تا نخبگان و صاحب نظران دانشگاهی با تولید آثار علمی و پژوهشی معطوف به نیازهای واقعی، بخشی از نیازهای علمی و پژوهشی سازمان قضایی نیروهای مسلح را رفع کنند.

صادق منش با تشریح جایگاه و نقش سازمان قضایی نیروهای مسلح در تأمین امنیت کشور، تصریح کرد: سازمان قضایی نیروهای مسلح در انجام وظایف خود، با ظرافت و دقت، سازوکارهای پیچیده ای را به کار می گیرد تا بتواند همراه با تأمین عدالت قضایی و حفظ حقوق شهروندی متهمان و شاکیان به اقتدار نیروهای مسلح و حفظ اسرار آنها لطمه ای وارد نشود.

بر اساس این گزارش ، دانشجویان شرکت کننده در کارگاه آموزشی با عنوان «آشنایی با دادرسی نیروهای مسلح» با ساختار تشکیلاتی، ترکیب و صلاحیت دادگاه ها و دادسراهای نظامی، فرآیند رسیدگی به پرونده ها و بخشی از کارنامه ی سازمان در رسیدگی به پرونده های ملی آشنا شدند.

منبع: ایرنا