صفحه اصلی / آزمون وکالت / دوره آمادگی آزمون وکالت

دوره آمادگی آزمون وکالت

دوره: اول شروع: نیمه دوم تیرماه

کد نام درس نام استاد جمع ساعت شهریه (تومان)
۱۰۰۱ حقوق مدنی خانم دکتر ضرابی ۳۰ ۳۰۰،۰۰۰
۱۰۰۲ آیین دادرسی مدنی آقای دکتر توکلی ۲۰ ۲۰۰،۰۰۰
۱۰۰۳ حقوق تجارت آقای دکتر طاهری ۲۰ ۲۰۰،۰۰۰
۱۰۰۴ حقوق جزا آقای بابک فرهی ۳۰ ۳۰۰،۰۰۰
۱۰۰۵ آیین دادرسی کیفی آقای دکتر هوشیار ۲۰ ۲۰۰،۰۰۰
۱۰۰۶ اصول فقه آقای محمد بخشی ۲۰ ۲۰۰،۰۰۰

توجه: تاریخ دقیق و ساعت برگزاری کلاسها متعاقباً اعلام خواهد شد.

مجموعه آزمون های آزمایشی وکالت

۲۹۹ ۱۴ مرحله آزمون آزمایشی + کارگاه تحلیل سوالات + پروفایل داوطلبی ۳۶۲،۰۰۰
۳۹۹ ۶ مرحله آزمون آزمایشی + کارگاه تحلیل سوالات + پروفایل داوطلبی ۱۷۸،۰۰۰
۴۹۹ ۴ مرحله آزمون آزمایشی + کارگاه تحلیل سوالات + پروفایل داوطلبی ۱۳۲،۰۰۰

توجه: در صورت ثبت نام در یکی از کدهای ۲۹۹ ، ۳۹۹ یا ۴۹۹ دانشجویان از کارگاه تخصصی حقوق مدنی رایگان دکتر محمد حسین شهبازی برخوردار خواهند شد.

تخفیفات ویژه:

کد محتوای بسته آموزشی با تخفیف ویژه شهریه (تومان)
۱۰۱۲ کلیه دروس آزمون وکالت + کد ۲۹۹ (۴۰% تخفیف) ۱،۰۶۰،۰۰۰
۱۰۱۳ کلیه دروس آزمون وکالت + کد ۳۹۹ (۳۵% تخفیف) ۱،۰۲۵،۰۰۰
۱۰۱۴ کلیه دروس آزمون وکالت + کد ۴۹۹ (۳۵% تخفیف) ۹۹۵،۰۰۰

تخفیفات خاص:

۱- ثبت نام کلیه دروس آزمون وکالت (۳۰% تخفیف)

۲- ثبت نام ۵ درس آزمون وکالت (۲۰% تخفیف)

۳- ثبت نام ۴ درس آزمون وکالت (۱۵% تخفیف)

۴- ثبت نام ۳ درس آزمون وکالت (۱۰% تخفیف)

۵- ثبت نام ۲ درس آزمون وکالت (۵% تخفیف)

 

۳ گام مهم تا موفقیت در آزمون وکالت

داوطلبان آزمون وکالت ، درمسیرموفقیت با تلاش وکوشش فراوان بدنبال اجرای برنامه های مطالعاتی هدفمند خودهستند . ازسوی دیگر، برخی ازداوطلبان تاکنون نتوانسته اند به نحومطلوب به اهداف مطالعاتی خود دست یابند وبه دنبال راهکاری برای بهبود وضعیت علمی ومطالعاتی خودهستند. دراین یادداشت ، قصد داریم به تفصیل برنامه ی مطالعاتی موردنظر و مطلوب این عزیزان را بررسی نماییم . به همین دلیل ، ۳ گام مهم واساسی را تاآزمون وکالت به شرح ذیل هدف گذاری می نماییم :

گام اول : یادگیری وتثبیت

۱-دانشجویان مؤسسه

منظورکسانی هستند که دوره ی آموزشی آنها به پایان رسیده یا در هرحال طی کردن دوره آموزشی خودهستند. این گروه می بایست ، طبق برنامه آزمونهای آزمایشی (۲۲-۱۵) جزوات کلاسی خود را همراه با قوانین و مقررات اعلام شده در برنامه ی آزمون ها مطالعه نمایند .

توجه : دانشجویانی که دوره ی آموزشی آنها به پایان نرسیده است ، درصورت عقب بودن ازسرفصل آزمون ها فقط می بایست قوانین ومقررات اعلام شده را مطالعه نمایند و درگام دوم ، جزوات تکمیل شده خود را بخوانند .

۲- شرکت کنندگان درآزمون های آزمایشی وکالت

این داوطلبان درگروههای ۲۶ ، ۲۰ و ۱۴ مرحله ای درحال مطالعه واجرای برنامه ی آزمون های آزمایشی هستند و منابع مطالعاتی براساس کیفیت علمی ایشان متفاوت است .

اول: دانشجویان با کیفیت علمی خوب به بالا

کسانی که میانگین نمرات آنها درآزمونهای آزمایشی وکالت حداقل ۶۰ – ۵۵ درصد بوده است.

دوم: دانشجویان با کیفیت علمی متوسط به بالا

منظورداوطلبانی هستندکه درآزمون های آزمایشی مؤسسه میانگین نمرات آنها ۵۵-۴۵ درصد می باشد

توجه : اگراین منابع قبلاً مطالعه شده است ، مطالعه ی بسته جامع وکالت به عنوان جایگزین پیشنهاد می گردد .

سوم: دانشجویان با کیفیت علمی متوسط ضعیف

داوطلبانی که میانگین اکتسابی آنها درآزمون های آزمایشی ۴۵-۳۰ درصد می باشد

چهارم : دانشجویان با کیفیت علمی ضعیف

داوطلبانی که میانگین اکتسابی آنها درآزمون های آزمایشی کمتراز ۳۰ درصد می باشد

توجه : اگرمطالب مدرج دربسته ی طلایی وکالت ومنابع اعلام شده فوق با دقت مطالعه شود ، پس از ۸ هفته ، کیفیت علمی داوطلبان این گروه به حداقل ۵۰ درصد خواهد رسید وشانس قبولی برای آنها همانند سایرین نیزوجودخواهد داشت .

۳– سایرداوطلبان آزمون وکالت ۹۳

منظورکسانی هستند که به گروههای ۱ و ۲ تعلق ندارند لیکن علاقمند هستند ازاین برنامه مطالعاتی استفاده نمایند .

اول : دانشجویان باکیفیت علمی خوب به بالا

کسانی که می خواهند میانگین حداقل ۷۰-۶۵ درصد را درآزمون اصلی وکالت بدست آورند

دوم : دانشجویان باکیفیت علمی متوسط به بالا

داوطلبانی که می خواهند میانگین حداقل ۶۵-۶۰ درصد را درآزمون اصلی وکالت کسب نمایند

سوم : دانشجویان با کیفیت علمی متوسط ضعیف

افرادی هستندکه می خواهند میانگین حداقل ۶۰-۵۵ درصد را درآزمون اصلی وکالت بدست آورند

چهارم : دانشجویان با کیفیت علمی ضعیف

داوطلبانی که می بایست حداقل میانگین ۵۰ -۴۵ درصد را درآزمون اصلی وکالت بدست آورند

چندنکته مهم :

۱-کلیه گروهها می بایست قوانین ومقررات مربوطه را طبق برنامه ی آزمون های آزمایشی مطالعه نمایند.

۲-تست زنی یا تست خوانی دراین مرحله اختیاری است . اولویت مهم واساسی دراین مرحله ،یادگیری و فهم مطالب مندرج درمنابع مطالعاتی اعلام شده می باشد .

۳- حداقل میانگین ساعات مطالعاتی درهر روز ، ۶ ساعت یا هفته ای ۴۲ ساعت می باشد .

۴- نکته برداری یا علامتگذاری یا حاشیه نویسی درهنگام مطالعه فراموش نشود .

۵- تمرکزذهنی بالا ، نقش بسیارزیادی درتثبیت مطالب در ذهن خواهد داشت .

۶- حداقل میانگین نمره علمی برای قبولی درآزمون وکالت ۵۰ درصد می باشد . بنابراین ، اگر قصد قبولی درآزمون وکالت ۹۴ را دارید ، تلاش کنید تا مدت باقیمانده به سطح علمی مورد نظربرسید .

گام دوم : تسلط برمطالب

این مرحله از ۱۲ مهرماه آغاز وبه مدت ۴هفته طول خواهد کشید . بنابراین :

۱-کلیه گروهها می بایست خلاصه یادداشت ها ، نکات مهم ، علامتگذاری ها وحاشیه نویسی های خود را به صورت فشرده ودرمدت ۴ هفته مرورنمایند .

۲- حداقل ساعات مطالعه درهرروز ، ۸ ساعت یا هفته ای ۵۶ ساعت می باشد .

۳- مطالعه ی منبع جدید دراین ۴ هفته توصیه نمی شود (به استثنای کتاب بررسی تغییرات درقانون آیین دادرسی کیفری آقای علیرضا نوبهاری طهرانی) لیکن اگرامکان یادداشت برداری ، خلاصه نویسی یا حاشیه نویسی نداشتید ، می توانید از کتاب جمع بندی وکالت مؤسسه طرح نوین (مشتمل بر۶ هزارنکته مهم وکلیدی) استفاده نمایید . این کتاب ازهفته ی دوم مهرماه درنمایندگی های مؤسسه درسراسرکشورقابل تهیه می باشد .

۴- تست زنی یا تست خوانی ، مجموعه سوالات آزمون های اخیر در گام دوم پیشنهاد می گردد . دقت کنید نکات مهم و کلیدی هرسوال را به خوبی بیاموزید .

گام سوم : مرور نهایی

این مرحله از دهم آبان آغاز و تایک روز قبل از آزمون وکالت ۹۴ خواهدیافت . بنابراین :

۱-کلیه گروههای می بایست گزیده نکات مهم وجمع بندی ، گزیده قوانین ومقررات مهم وگزیده تست های مهم وکلیدی را به صورت فشرده تا روز قبل از آزمون برای آخرین با مطالعه نمایند .

۲- حداقل ساعات مطالعه درهر روز ، ۱۰ ساعت یا هفته ای ۷۰ساعت می باشد .

۳- مطالعه ی منبع جدید دراین مدت توصیه نمی شود.

۴- تست های ۳ سال اخیرآزمون های حقوقی (وکالت ، قضاوت ، کارشناسی ارشد و …) را تهیه و نکات مهم وکلیدی آن را با دقت بررسی و مطالعه نمایید .

 

خاتمه :

اگرهر داوطلب بتواند طبق برنامه ی مطالعاتی اعلام شده ، وظایف وتکالیف علمی خود را به انجام برساند حداقل می تواند ۲۰ درصد به کیفیت علمی خودبیفزاید . بنابراین داوطلبانی که هم اکنون حداکثرتوان علمی آنها ۳۰ درصد می باشد ، می توانند امیدوار باشند با اجرای کامل برنامه ی پیشنهادی به حداقل کیفیت علمی ۵۰ درصدبرسند وهمین توان علمی می تواند زمینه ساز موفقیت ایشان درآزمون وکالت ۹۴ باشد . درضمن به یاد داشته باشید :

۱-منابع اعلام شده براساس کیفیت علمی داوطلبان انتخاب شده است . بنابراین اصراری به مطالعه ی منابع سخت ترنداشته باشید.

۲-انتخاب یک درس ، یا دو درس یابیشتر برای مطالعه در یک روز به سلیقه ی داوطلبان و امکان یادگیری آنها بستگی دارد .

۳- به ازای هر ۵۰ دقیقه مطالعه ، حتماً ۱۰ دقیقه استراحت نمایید .

۴- درهنگام مطالعه موادقانونی ، علامتگذاری مواد مهم یا حاشیه نویسی نکات کلیدی وهمچنین درهنگام مطالعه کتب یا جزوات ، خط کشی یا علامتگذاری فراموش نشود .

۵- اگرکارمند یا شاغل هستید ، حتماً برای هفته های پایانی ، تقاضای مرخصی نمایید . این امر ، ضروری است .

۶- درهنگام مطالعه واجرای برنامه ی پیشنهادی آرامش وخونسردی کامل داشته باشید . دریادگیری کامل مطالب بسیارمهم است .

۷-اگر زمان مطالعاتی خود را خوب مدیریت کنید تا روز آزمون حداقل ۵۰۰ ساعت مطالعه مفید خواهید داشت وهمین مقدارمطالعه ی مفید وهدفمند ، نقش بسیارمهمی درموفقیت شما خواهد داشت .

۸- قبولی درآزمون وکالت حق داوطلبان با برنامه ، ساعی و پرتلاش است که دررقابت با سایرین ، همواره بهتر وکامل تر وظایف خود را به انجام می رسانند .