صفحه اصلی / آزمون ارشد حقوق / دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق

دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

دوره: اول

شروع: نیمه دوم تیر ماه

کد نام درس نام استاد جمع ساعت شهریه (تومان)
۱۰۲۶ حقوق مدنی خانم دکتر ضرابی ۳۰ ۳۰۰،۰۰۰
۱۰۲۷ آیین دادرسی مدنی آقای دکتر توکلی ۲۰ ۲۰۰،۰۰۰
۱۰۲۸ حقوق تجارت آقای دکتر طاهری ۲۰ ۲۰۰،۰۰۰
۱۰۳۱ متون حقوقی خانم دکتر ضرابی – خانم دکتر زمانخانی ۳۰ ۳۰۰،۰۰۰
۱۰۳۲ متون فقه آقای دکتر قبولی ۳۰ ۳۰۰،۰۰۰

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

دوره: اول

شروع: نیمه دوم تیرماه

کد نام درس نام استاد جمع ساعت شهریه (تومان)
۱۰۲۹ حقوق جزا آقای بابک فرهی ۳۰ ۳۰۰،۰۰۰
۱۰۳۰ آیین دادرسی کیفی آقای دکتر هوشیار ۲۰ ۲۰۰،۰۰۰
۱۰۳۱ متون حقوقی خانم دکتر ضرابی- خانم دکتر زمانخانی ۳۰ ۳۰۰،۰۰۰
۱۰۳۲ متون فقه آقای دکتر قبولی ۳۰ ۳۰۰،۰۰۰

توجه:

۱- تاریخ دقیق و ساعات برگزاری متعاقباً اعلام خواهد شد.

۲- کلاسهای متون فقه و متون حقوقی ازآبان ماه به بعد برگزار خواهد شد.

تخفیفات خاص:

۱- ثبت نام ۵ درس آزمون کارشناسی ارشد (۲۰% تخفیف)

۲- ثبت نام ۴ درس آزمون کارشناسی ارشد (۱۵% تخفیف)

۳- ثبت نام ۳ درس آزمون کارشناسی ارشد (۱۰% تخفیف)

۴- ثبت نام ۲ درس آزمون کارشناسی ارشد (۵% تخفیف)

توضیحات:

۱- اساتید حاضر در دوره های آموزشی، از اساتید مجرب تهران هستند.

۲- محل برگزاری کلاسها بر اساس ظرفیت دانشجویان تعیین خواهد شد.

۳- محتوای کلاسها، ذکر نکات مهم و کلیدی هر درس می باشد.

۴- قبل از برگزاری کلاس، منابع مطالعاتی مورد نیاز در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت.

۵-هزینه خرید کتب، جزوات و منابع دیگر بر عهده ی دانشجویان می باشد.

 

معرفی رشته حقوق

از جمله رشته‌های تحصیلی در مقطع کارشناسی رشته علوم انسانی رشته حقوق قضایی می‌باشد. رشته مذکور در مقطع کارشناسی ارشد به نه گرایش حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، حقوق مالکیت فکری، حقوق اقتصادی، حقوق محیط زیست، حقوق عمومی‌، حقوق بین‌الملل، حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق بشر تقسیم می‌گردد‌‌. هر چند شرکت داوطلبان رشته حقوق در آزمون سراسری در هر نه گرایش بلا مانع می‌باشد ولیکن به جهت بالاتر رفتن شانس قبولی به داوطلبان عزیز توصیه می‌گردد که تنها یک گرایش را انتخاب نموده و زمان مطالعاتی خود را صرف همان گرایش نمایند. البته به جهت مشترک بودن مواد امتحانی چهار گرایش حقوق خصوصی، حقوق محیط زیست، حقوق مالکیت فکری و حقوق اقتصادی شرکت همزمان در این چهار گرایش بلا اشکال است.

آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه‌‌های دولتی سراسری تا سال ۸۲ به شیوه تستی و تشریحی و در دو مرحله برگزار می‌گشت و در اسفند ماه از داوطلبان آزمون تستی بعمل می‌آمد و بعد از بررسی پاسخنامه‌ها و تصحیح اوراق تعدادی از داوطلبان را که بالاترین نمره را اکتساب نموده بودند (تقریباً چهار برابر ظرفیت) را مجاز به انتخاب رشته و شرکت در آزمون تشریحی می‌نمودند، ولیکن از سال ۸۲ و همچنین در سال ۸۳ آزمون تنها به شیوه تستی برگزار می‌گردد و اختیار برگزاری آزمون تشریحی را به دانشگاه‌های که دانشجو پذیرش می‌نمایند محول نموده‌اند‌.

گزینش نهائی و پذیرش دانشجو نیز بر اساس ۲۰% درصد نمره معدل اکتسابی داوطلب در دوره کارشناسی و ۸۰% درصد آزمون علمی‌(جمع نمره اکتسابی در آزمون تستی و مصاحبه برگزار شده از سوی دانشگاه) خواهد بود‌. بدین صورت که پذیرش نهایی ۸۰% نمره اکتسابی با ۲۰% درصد معدل خواهد بود.

مواد آزمون و ضرایب هر یک از گرایش‌‌های مذکور به شرح ذیل می‌باشد :

۱- حقوق جزا و جرم شناسی :

۱) حقوق جزای عمومی‌۲) حقوق جزای اختصاصی ۳) آئین دادرسی کیفری ۴) متون فقه ۵) متون حقوقی، ضرایب در آزمون سراسری به ترتیب : ۲، ۲، ۲، ۱، ۱ و در آزمون دانشگاه آزاد ۱، ۱، ۲، ۱‌.۱ می‌باشد‌.

۲- حقوق خصوصی :

۱) حقوق مدنی ۲) حقوق تجارت ۳) آئین دادرسی مدنی ۴) متون فقه ۵) متون حقوقی، ضرایب آزمون سراسری به ترتیب: ۳، ۱، ۱، ۱، ۱ ضرایب آزمون دانشگاه آزاد به ترتیب : ۳، ۱، ۱، ۱، ۱/

۳- حقوق مالکیت فکری:

۱) حقوق مدنی ۲) حقوق تجارت ۳) متون فقه ۴) متون حقوقی، ضرایب آزمون سراسری به ترتیب: ۳، ۲، ۱، ۳/

۴- حقوق اقتصادی با مواد و ضرایب رشته حقوق خصوصی

۵- حقوق بین الملل :

۱) حقوق بین الملل عمومی‌۲) حقوق بین الملل خصوصی ۳) حقوق اساسی ۴) حقوق تعهدات ۵) متون حقوقی، ضرایب آزمون سراسری به ترتیب : ۲، ۱، ۱، ۱‎، ۲ ضرایب آزمون دانشگاه آزاد به ترتیب : ۱، ۱، ۱، ۱، ۱/

۶- حقوق عمومی‌:

۱) حقوق بین الملل عمومی ۲) حقوق اساسی ۳) حقوق اداری ۴) متون فقه ۵) متون حقوقی، ضرایب آزمون سراسری به ترتیب : ۱، ۲، ۲‌.۱، ۱ ضرایب آزمون دانشگاه آزاد به ترتیب : ۱، ۱، ۱، ۱، ۱/

۷- حقوق محیط زیست:

۱) متون حقوقی ۲) حقوق جزای اختصاصی ۳) حقوق بین‌الملل عمومی ۴) حقوق اداری ضرایب آزمون سراسری به ترتیب ۳ ، ۲ ، ۲ ، ۱/

۸-حقوق تجارت بین‌الملل:

۱) متون حقوقی ۲) حقوق مدنی ۳) حقوق تجارت ۴) حقوق بین‌المل خصوصی ۵) حقوق بین‌الملل عمومی ضرایب در آزمون سراسری به ترتیب ۲ ، ۲ ، ۱ ، ۱ ، ۱ .

۹- حقوق بشر:

۱) حقوق بین المللی عمومی ۲) حقوق اساسی ۳) متون حقوقی ۴) حقوق تعهدات ۵) حقوق جزا ۶) حقوق سازمانهای بین‌المللی ضرایب در آزمون سراسری به ترتیب ۲ ، ۳ ، ۲ ، ۱ ، ۱ ، ۲/

لازم به ذکر است فارغ التحصیلان رشته‌های کارشناسی غیرحقوق می‌توانند در کنکور کارشناسی ارشد حقوق شرکت نمایند ولیکن قبولی در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری حقوق مجوز شرکت در آزمون‌‌های کانون وکلا، قضات و سردفتری نمی‌باشد و تنها در صورت دارا بودن دانشنامه لیسانس در رشته حقوق قضایی و یا رشته الهیات در گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی‌داوطلبان حق شرکت در آزمون‌‌های مذکور را دارند.

دروس مرتبط با هر گرایش

* داوطلبان باید بر اساس گرایش انتخابی خود به دروس ذکر شده بر اساس هر گرایش که در ذیل آمده است پاسخ دهند.

گرایش حقوق خصوصی و حقوق اقتصادی:

۱- متون حقوقی

۲- متون فقه

۳- حقوق مدنی

۴- حقوق تجارت

۵- آئین دادرسی مدنی

گرایش حقوق محیط زیست:

۱- متون حقوقی

۲- حقوق جزای اختصاصی

۳- حقوق بین‌الملل عمومی

۴- حقوق اداری

گرایش حقوق مالکیت فکری:

۱- متون حقوقی

۲- متون فقه

۳- حقوق مدنی

۴- حقوق تجارت

گرایش حقوق تجارت بین‌الملل:

۱- متون حقوقی

۲- حقوق مدنی

۳- حقوق تجارت

۴- حقوق بین‌الملل خصوصی

۵- حقوق بین‌الملل عمومی

گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی:

۱- متون حقوقی

۲- متون فقه

۳- حقوق جزای عمومی

۴- حقوق جزای اختصاصی

۵- آئین دادرسی کیفری

گرایش حقوق بین‌الملل:

۱- متون حقوقی

۲- حقوق بین‌الملل خصوصی

۳- حقوق تعهدات

۴- حقوق بین‌الملل عمومی

۵- حقوق اساسی

گرایش حقوق عمومی:

۱- متون حقوقی

۲- متون فقه

۳- حقوق بین‌الملل عمومی

۴- حقوق اساسی

۵- حقوق اداری

گرایش حقوق بشر:

۱- متون حقوقی

۲- حقوق تعهدات

۳- حقوق بین‌الملل عمومی

۴- حقوق اساسی

۵- سازمان‌های بین‌المللی

۶- حقوق جزا (بشر)