صفحه اصلی / دوره های آمادگی – کلاس های آمادگی

دوره های آمادگی – کلاس های آمادگی

دوره آمادگی آزمون وکالت – آمادگی آزمون سردفتری – آمادگی آزمون قضاوت – آمادگی کنکور کارشناسی ارشد حقوق – آمادگی کنکور کارشناسی حقوق – مشهد

 

دوره آمادگی آزمون وکالت

دوره: اول شروع: نیمه دوم تیرماه

کد نام درس نام استاد جمع ساعت شهریه (تومان)
۱۰۰۱ حقوق مدنی خانم دکتر ضرابی ۳۰ ۳۰۰،۰۰۰
۱۰۰۲ آیین دادرسی مدنی آقای دکتر توکلی ۲۰ ۲۰۰،۰۰۰
۱۰۰۳ حقوق تجارت آقای دکتر طاهری ۲۰ ۲۰۰،۰۰۰
۱۰۰۴ حقوق جزا آقای بابک فرهی ۳۰ ۳۰۰،۰۰۰
۱۰۰۵ آیین دادرسی کیفی آقای دکتر هوشیار ۲۰ ۲۰۰،۰۰۰
۱۰۰۶ اصول فقه آقای محمد بخشی ۲۰ ۲۰۰،۰۰۰

توجه: تاریخ دقیق و ساعت برگزاری کلاسها متعاقباً اعلام خواهد شد.

مجموعه آزمون های آزمایشی وکالت

۲۹۹ ۱۴ مرحله آزمون آزمایشی + کارگاه تحلیل سوالات + پروفایل داوطلبی ۳۶۲،۰۰۰
۳۹۹ ۶ مرحله آزمون آزمایشی + کارگاه تحلیل سوالات + پروفایل داوطلبی ۱۷۸،۰۰۰
۴۹۹ ۴ مرحله آزمون آزمایشی + کارگاه تحلیل سوالات + پروفایل داوطلبی ۱۳۲،۰۰۰

توجه: در صورت ثبت نام در یکی از کدهای ۲۹۹ ، ۳۹۹ یا ۴۹۹ دانشجویان از کارگاه تخصصی حقوق مدنی رایگان دکتر محمد حسین شهبازی برخوردار خواهند شد.

تخفیفات ویژه:

کد محتوای بسته آموزشی با تخفیف ویژه شهریه (تومان)
۱۰۱۲ کلیه دروس آزمون وکالت + کد ۲۹۹ (۴۰% تخفیف) ۱،۰۶۰،۰۰۰
۱۰۱۳ کلیه دروس آزمون وکالت + کد ۳۹۹ (۳۵% تخفیف) ۱،۰۲۵،۰۰۰
۱۰۱۴ کلیه دروس آزمون وکالت + کد ۴۹۹ (۳۵% تخفیف) ۹۹۵،۰۰۰

تخفیفات خاص:

۱- ثبت نام کلیه دروس آزمون وکالت (۳۰% تخفیف)

۲- ثبت نام ۵ درس آزمون وکالت (۲۰% تخفیف)

۳- ثبت نام ۴ درس آزمون وکالت (۱۵% تخفیف)

۴- ثبت نام ۳ درس آزمون وکالت (۱۰% تخفیف)

۵- ثبت نام ۲ درس آزمون وکالت (۵% تخفیف)

 

دوره آمادگی آزمون سردفتری اسناد رسمی ۱۳۹۴

 

دوره: اول شروع: نیمه دوم تیر ماه

کد نام درس نام استاد جمع ساعت شهریه (تومان)
۱۰۰۷ حقوق مدنی خانم دکتر ضرابی ۳۰ ۳۰۰،۰۰۰
۱۰۰۸ حقوق تجارت آقای دکتر طاهری ۲۰ ۲۰۰،۰۰۰
۱۰۰۹ حقوق جزا آقای بابک فرهی ۳۰ ۳۰۰،۰۰۰
۱۰۱۰ حقوق ثبت املاک آقای دکتر غلامپور ۲۰ ۲۰۰،۰۰۰
۱۰۱۱ حقوق ثبت اسناد آقای دکتر غلامپور ۲۰ ۲۰۰،۰۰۰

توجه: تاریخ دقیق و ساعت برگزاری کلاسها متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

مجموعه آزمونهای آزمایشی سردفتری اسناد رسمی

 

۲۹۹ ۱۴ مرحله آزمون آزمایشی + کارگاه تحلیل سوالات + پروفایل داوطلبی ۳۶۲،۰۰۰
۳۹۹ ا۶ مرحله آزمون آزمایشی + کارگاه تحلیل سوالات + پروفایل داوطلبی ۱۷۸،۰۰۰
۴۹۹ ۴ مرحله آزمون آزمایشی + کارگاه تحلیل سوالات + پروفایل داوطلبی ۱۳۲،۰۰۰

توجه: در صورت ثبت نام در یکی از کدهای ۲۹۹، ۳۹۹ یا ۴۹۹ دانشجویان از کارگاه تخصصی حقوق مدنی رایگان دکتر محمد حسین شهبازی برخوردار خواهند شد.

 

تخفیفات ویژه:

کد محتوای بسته آموزشی با تخفیف ویژه شهریه (تومان)
۱۰۱۶ کلیه دروس آزمون سردفتری + کد ۲۹۹ (۴۰% تخفیف) ۹۳۷،۰۰۰
۱۰۱۷ کلیه دروس آزمون سردفتری + کد ۳۹۹ (۳۵% تخفیف) ۸۹۵،۰۰۰
۱۰۱۸ کلیه دروس آزمون سردفتری + کد ۴۹۹ (۳۵% تخفیف) ۸۶۵،۰۰۰

تخفیفات خاص:

۱- ثبت نام ۵ درس آزمون سردفتری (۲۰% تخفیف)

۲- ثبت نام ۴ درس آزمون سردفتری (۱۵% تخفیف)

۳- ثبت نام ۳ درس آزمون سردفتری (۱۰% تخفیف)

۴- ثبت نام ۲ درس آزمون سردفتری (۵% تخفیف)

 

توجه: داوطلبانی که صرفاً علاقه مند به شرکت در کارگاه تخصصی حقوق مدنی دکتر سید محمد حسین شهبازی هستند می توانند با ثبت نام کد ۴۹۹ در این کارگاه یک روزه شرکت نمایند.

 

دوره آمادگی آزمون قضاوت ۱۳۹۴ 

 

دوره: اول

شروع: نیمه دوم تیر ماه

کد نام درس نام استاد جمع ساعت شهریه (تومان)
۱۰۲۰ حقوق مدنی خانم دکتر ضرابی ۳۰ ۳۰۰،۰۰۰
۱۰۲۱ آیین دادرسی مدنی آقای دکتر توکلی ۲۰ ۲۰۰،۰۰۰
۱۰۲۲ حقوق تجارت آقای دکتر طاهری ۲۰ ۲۰۰،۰۰۰
۱۰۲۳ حقوق جزا آقای بابک فرهی ۳۰ ۳۰۰،۰۰۰
۱۰۲۴ آیین دادرسی کیفری آقای دکتر هوشیار ۲۰ ۲۰۰،۰۰۰
۱۰۲۵ اصول فقه آقای محمد بخشی ۲۰ ۲۰۰،۰۰۰

توجه: تاریخ دقیق و ساعت برگزاری کلاسها متعاقباً اعلام خواهد شد.

تخفیفات خاص:

۱- ثبت نام کلیه دروس آزمون قضاوت (۳۰% تخفیف)

۲- ثبت نام ۵ درس آزمون قضاوت (۲۰% تخفیف)

۳- ثبت نام ۴ درس آزمون قضاوت (۱۵% تخفیف)

۴- ثبت نام ۳ درس آزمون قضاوت (۱۰% تخفیف)

۵- ثبت نام ۲ درس آزمون قضاوت (۵% تخفیف)

 

دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق ۱۳۹۵

 

گرایش حقوق خصوصی

دوره: اول

شروع: نیمه دوم تیر ماه

کد نام درس نام استاد جمع ساعت شهریه (تومان)
۱۰۲۶ حقوق مدنی خانم دکتر ضرابی ۳۰ ۳۰۰،۰۰۰
۱۰۲۷ آیین دادرسی مدنی آقای دکتر توکلی ۲۰ ۲۰۰،۰۰۰
۱۰۲۸ حقوق تجارت آقای دکتر طاهری ۲۰ ۲۰۰،۰۰۰
۱۰۳۱ متون حقوقی خانم دکتر ضرابی – خانم دکتر زمانخانی ۳۰ ۳۰۰،۰۰۰
۱۰۳۲ متون فقه آقای دکتر قبولی ۳۰ ۳۰۰،۰۰۰

 

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

دوره: اول

شروع: نیمه دوم تیرماه

کد نام درس نام استاد جمع ساعت شهریه (تومان)
۱۰۲۹ حقوق جزا آقای بابک فرهی ۳۰ ۳۰۰،۰۰۰
۱۰۳۰ آیین دادرسی کیفی آقای دکتر هوشیار ۲۰ ۲۰۰،۰۰۰
۱۰۳۱ متون حقوقی خانم دکتر ضرابی- خانم دکتر زمانخانی ۳۰ ۳۰۰،۰۰۰
۱۰۳۲ متون فقه آقای دکتر قبولی ۳۰ ۳۰۰،۰۰۰

 

توجه:

۱- تاریخ دقیق و ساعات برگزاری متعاقباً اعلام خواهد شد.

۲- کلاسهای متون فقه و متون حقوقی ازآبان ماه به بعد برگزار خواهد شد.

تخفیفات خاص:

۱- ثبت نام ۵ درس آزمون کارشناسی ارشد (۲۰% تخفیف)

۲- ثبت نام ۴ درس آزمون کارشناسی ارشد (۱۵% تخفیف)

۳- ثبت نام ۳ درس آزمون کارشناسی ارشد (۱۰% تخفیف)

۴- ثبت نام ۲ درس آزمون کارشناسی ارشد (۵% تخفیف)

 

توضیحات:

۱- اساتید حاضر در دوره های آموزشی، از اساتید مجرب تهران هستند.

۲- محل برگزاری کلاسها بر اساس ظرفیت دانشجویان تعیین خواهد شد.

۳- محتوای کلاسها، ذکر نکات مهم و کلیدی هر درس می باشد.

۴- قبل از برگزاری کلاس، منابع مطالعاتی مورد نیاز در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت.

۵-هزینه خرید کتب، جزوات و منابع دیگر بر عهده ی دانشجویان می باشد.