صفحه اصلی / کتاب ها و بسته های آموزشی / راهنمای تنظیم شکوائیه های کیفری اخلاقی

راهنمای تنظیم شکوائیه های کیفری اخلاقی

الف – شکوانیه ارتشاء، ربا و کلاهبرداری

ب- شکوائیه تخریب

ج – شکوائیه جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی

د- شکوائیه جرایم رایانه ای

… و

گروه تخصصی حقوق b49cfcdc0f97144ce235616e4584d540
قیمت ۶۰,۰۰۰ ریال