صفحه اصلی / بخش سردفتری / روش صحیح مطالعه حقوق ثبت در آزمون سردفتری

روش صحیح مطالعه حقوق ثبت در آزمون سردفتری

 « روش صحیح مطالعه حقوق ثبت در آزمون سردفتری ۹۴ » مراتب ذیل به صورت خلاصه به داوطلبان آزمون سردفتری اسناد رسمی تقدیم می گردد.

 

اول) حقوق ثبت املاک

همانطور که می دانید « حقوق ثبت املاک » یک درس مستقل در آزمون سردفتری اسناد رسمی می باشد. داوطلبان برای پاسخگویی مناسب به سوالات این درس می توانند با مطالعه ی منابع ذیل به دانش و سواد مطلوب برسند:

 

یک. قوانین و مقررات

جهت یادگیری و تسلط تدریجی بر قوانین و مقررات متنوع بهتر است در ابتدا آنها را بر اساس اهمیت « اولویت بندی » نماییم و پس از مطالعه و یادگیری هر اولویت، به اولویت بعدی بپردازیم.

 

۱- اولویت اول:

۱- قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۱

۲- آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۷

۳- قانون اصلاح مواد ۱، ۲و ۳ قانون ثبت مصوب ۱۳۶۵

۴- آیین نامه قانون اصلاح مواد ۱، ۲و ۳ قانون ثبت مصوب ۱۳۷۱

۵- آیین نامه اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷

 

۲- اولویت دوم:

۱- لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی مصوب ۱۳۳۳

۲- آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۵۲

۳- قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷

۴- آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸

 

۳- اولویت سوم:

۱- فهرست اشتباهات ثبتی مصوب ۱۳۵۳

۲- آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب ۱۳۲۸

۳- قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی و آیین نامه آن مصوب ۱۳۸۳

۴- قانون زمین شهری ۱۳۶۶

۵- قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳

 

۴- اولویت چهارم:

قانون بودجه مصوب ۱۳۹۴

توجه مهم: با تسلط کامل بر قوانین و مقررات مربوطه امکان پاسخگویی به ۶۵ درصد سوالات وجود خواهد داشت.

 

دو) کتب و منابع کمک آموزشی

۱- کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک تالیف آقای غلامرضا شهری

در این بخش داوطلبان در صورت انتخاب این کتاب باید قسمت های مربوط به حقوق ثبت املاک و اجرای اسناد رسمی را مطالعه نمایند و بخش حقوق ثبت اسناد را برای درس « حقوق ثبت اسناد » یا « دفاتر اسناد رسمی » جداگانه مطالعه نمایند.

 

۲- کتاب حقوق ثبت املاک تالیف آقای محمود تفکریان

این کتاب برای مطالعه و یادگیری « حقوق ثبت املاک » مفید است و داوطلبان با یادگیری مطالب موجود امکان پاسخگویی به سوالات مفهومی را خواهند داشت.

 

۳- کتاب جامع حقوق ثبت تالیف خانم معصومه ابراهیمی رهنما

کتاب جامع حقوق ثبت در مقایسه با دو کتاب قبلی، به زبان ساده تر نوشته شده است. در ابتدا داوطلبان باید بخش « حقوق ثبت املاک » را مطالعه نمایند و پس از یادگیری می توانند به سوالات موجود در این بخش پاسخ بدهند.

توجه مهم: داوطلبان در انتخاب یکی از سه منبع فوق الذکر مختار هستند و نیازی به مطالعه ی هر سه کتاب نخواهد بود.

 

۴- کتاب آیین تنظیم اسناد در دفاتر رسمی تالیف آقایان سید جلیل و سید فرید الدین محمدی

برای مطالعه و یادگیری قوانین و مقررات متفرقه، بخشنامه های ثبتی، آراء وحدت رویه و نظریات حقوقی. خواندن این کتاب به عموم داوطلبان پیشنهاد می گردد. جهت مطالعه ی مفید و هدفمند پیشنهاد می گردد طبق برنامه ی آزمون های آزمایشی سردفتری (۱۸- ۹) عمل نمایید. لازم به ذکر است، این برنامه در سایت طرح نوین موجود است.

توضیحات:

۱- استراتژی در مطالعه ی هدفمند و مطلوب منابع، حائز اهمیت است. بنابراین با توجه به سطح علمی داوطلبان یکی از راههای ذیل پیشنهاد می گردد:

 

یک. داوطلبان در سطح ضعیف تا متوسط

الف. ابتدا « کتاب جامع حقوق ثبت » بخش املاک را مطالعه نمایید.

ب. سپس کتاب« آیین تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی» تالیف آقایان سید جلیل و سید فرید الدین محمدی را با دقت بخوانید.

ج. در پایان قوانین و مقررات مرتبط را در چندین نوبت مطالعه و تکرار کنید.

 

دو. داوطلبان در سطح خوب و بالاتر

الف. ابتدا کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک آقای غلامرضا شهری یا حقوق ثبت املاک آقای تفکریان را مطالعه نمایید.

ب. سپس کتاب« آیین تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی» تالیف آقایان سید جلیل و سید فرید الدین محمدی را با دقت بخوانید.

ج. در پایان قوانین و مقررات مرتبط را در چندین نوبت مطالعه و تکرار کنید.

 

۲- نمره ی مطلوب و مورد نظر جهت قبولی در آزمون سردفتری در درس حقوق ثبت املاک حداقل میانگین ۶۵ درصد می باشد.

۳- مطالعه ی سوالات سنوات گذشته در افزایش مهارت و توان تست زنی بسیار حائز اهمیت می باشد.

 

دوم) حقوق ثبت اسناد

همانطور که می دانید « حقوق ثبت اسناد » یک درس مستقل در آزمون سردفتری اسناد رسمی می باشد. داوطلبان برای پاسخگویی مناسب به سوالات این درس می توانند با مطالعه ی منابع ذیل به دانش و سواد مطلوب برسند:

 

یک. قوانین و مقررات

جهت یادگیری و تسلط تدریجی بر قوانین و مقررات متنوع بهتر است در ابتدا آنها را بر اساس اهمیت « اولویت بندی » نماییم و پس از مطالعه و یادگیری هر اولویت، به اولویت بعدی بپردازیم.

 

۱- اولویت اول:

۱- قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴

۲- آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷

۳- آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴

 

۲- اولویت دوم:

۱- قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵

۲- قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۱

۳- آیین نامه موضوع تبصره ماده ۳ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۱

۴- قانون توزیع حق التحریر مصوب ۱۳۷۳

۵- تعرفه ی حق التحریر مصوب ۱۳۹۰

 

۳- اولویت سوم:

۱- آیین نامه اصلاحی ماده ۶۱ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۹

۲- دستورالعمل نقل و انتقال سردفتران مصوب ۱۳۷۸

۳- آیین نامه مرخصی تحصیلی سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۸۴

 

۴- اولویت چهارم:

۱- آیین نامه تشکیل صندوق تعاون سردفتران مصوب ۱۳۷۴

۲- مقررات مربوط به پوشش بیمه عمر مصوب ۱۳۸۱

 

۵- اولویت پنجم:

۱- قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳

۲- آیین نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی ها مصوب ۱۳۴۴

 

دو) کتب و منابع کمک آموزشی

۱- کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک تالیف آقای غلامرضا شهری

در این بخش داوطلبان در صورت انتخاب این کتاب باید قسمت های مربوط به حقوق ثبت اسناد را مطالعه نمایند:

 

۲- کتاب حقوق ثبت اسناد تالیف آقای محمود تفکریان

این کتاب برای مطالعه و یادگیری « حقوق ثبت اسناد » مفید است و داوطلبان با یادگیری مطالب موجود امکان پاسخگویی به سوالات مفهومی را خواهند داشت.

 

۳- کتاب جامع حقوق ثبت تالیف خانم معصومه ابراهیمی رهنما

کتاب جامع حقوق ثبت در مقایسه با دو کتاب قبلی، به زبان ساده تر نوشته شده است. داوطلبان باید بخش « حقوق ثبت اسناد » را مطالعه نمایند و پس از یادگیری می توانند به سوالات موجود در این بخش پاسخ بدهند.

 

توجه مهم: داوطلبان در انتخاب یکی از سه منبع فوق الذکر مختار هستند و نیازی به مطالعه ی هر سه کتاب نخواهد بود.

۴- کتاب آیین تنظیم اسناد در دفاتر رسمی تالیف آقایان سید جلیل و سید فرید الدین محمدی

برای مطالعه و یادگیری قوانین و مقررات متفرقه، بخشنامه های ثبتی، آراء وحدت رویه و نظریات حقوقی. خواندن این کتاب به عموم داوطلبان پیشنهاد می گردد. جهت مطالعه ی مفید و هدفمند پیشنهاد می گردد طبق برنامه ی آزمون های آزمایشی سردفتری (۱۸- ۹) عمل نمایید. لازم به ذکر است، این برنامه در سایت طرح نوین موجود است.

 

توضیحات:

۱- استراتژی در مطالعه ی هدفمند و مطلوب منابع، حائز اهمیت است. بنابراین با توجه به سطح علمی داوطلبان یکی از راههای ذیل پیشنهاد می گردد:

 

یک. داوطلبان در سطح ضعیف تا متوسط

الف. ابتدا « کتاب جامع حقوق ثبت » بخش اسناد را مطالعه نمایید.

ب. سپس کتاب« آیین تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی» تالیف آقایان سید جلیل و سید فرید الدین محمدی را با دقت بخوانید.

ج. در پایان قوانین و مقررات مرتبط را در چندین نوبت مطالعه و تکرار کنید.

 

دو. داوطلبان در سطح خوب و بالاتر

الف. ابتدا کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک آقای غلامرضا شهری یا حقوق ثبت اسناد آقای تفکریان را مطالعه نمایید.

ب. سپس کتاب« آیین تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی» تالیف آقایان سید جلیل و سید فرید الدین محمدی را با دقت بخوانید.

ج. در پایان قوانین و مقررات مرتبط را در چندین نوبت مطالعه و تکرار کنید.

 

۲- نمره ی مطلوب و مورد نظر جهت قبولی در آزمون سردفتری در درس حقوق ثبت اسناد حداقل میانگین ۸۰ درصد می باشد.

۳- مطالعه ی سوالات سنوات گذشته در افزایش مهارت و توان تست زنی بسیار حائز اهمیت می باشد.