صفحه اصلی / کتاب ها و بسته های آموزشی / فرهنگ حقوق بین الملل

فرهنگ حقوق بین الملل

گروه تخصصی حقوق fbe0c965166c389f32ab5138c151d76b
قیمت ۱۰,۰۰۰ ریال

آخرین ورودی ها

  • اصطلاحات حقوق بشر
  • اصطلاحات حقوقی بشر و بین الملل
  • فرهنگ اصطلاحات حقوق بشر و حقوق بین المللی

 مدیریت ارشد اجرایی پیشرفته (MBA)

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

 مدیریت حرفه ای کسب و کار پیشرفته (DBA)
دوره دکتری حرفه ای کسب و کار

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

آخرین ورودی ها

  • اصطلاحات حقوق بشر
  • اصطلاحات حقوقی بشر و بین الملل
  • فرهنگ اصطلاحات حقوق بشر و حقوق بین المللی