صفحه اصلی / کتاب ها و بسته های آموزشی / فلش حقوق بین الملل عمومی۲

فلش حقوق بین الملل عمومی۲

گروه حقوق بین الملل عمومی fed6e1afb528e4709527f4b5fc368ef1
قیمت ۷۰,۰۰۰ ریال

آخرین ورودی ها

  • نمونه سوالات رایگان حقوق بین الملل عمومی۲

 مدیریت ارشد اجرایی پیشرفته (MBA)

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

 مدیریت حرفه ای کسب و کار پیشرفته (DBA)
دوره دکتری حرفه ای کسب و کار

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

آخرین ورودی ها

  • نمونه سوالات رایگان حقوق بین الملل عمومی۲