صفحه اصلی / قراردادها / قراردادهای بیمه / قراردادهای بیمه درمان گروهی جبران هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی

قراردادهای بیمه درمان گروهی جبران هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی

بخشی  از نمونه متن قرار داد:

 

قراردادهای بیمه درمان گروهی جبران هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی
(مستلزم بستری شدن در بیمارستان مازاد بر تعرفه خدمات درمانی یا بیمه تامین اجتماعی)

تاریخ صدور: ……………………………… تعداد: حدود ……………………………. نفر
تاریخ شروع قرارداد: …………………… حق بیمه سالیانه: ……………………… ریال
تاریخ انقضای قرارداد: ………………….
شماره قرارداد: ……………………………..
این قرارداد بین شرکت سهامی بیمه …………………………. بعنوان«بیمه گر» به نشانی تهران …………………………. و شرکت ……………………… به نشانی تهران ……………………… به عنوان بیمه گزار با شرایط ذیل و بر اساس قانون و مقررات بیمه در ایران و آئین نامه های مصوب شورای عالی بیمه در نه ماده و دوازده تبصره و در هفت نسخه تنظیم(هر یک از نسخ در حکم واحد می باشد) منعقد می گردد.

ماده۱- بیمه شدگان
بیمه شدگان عبارتند از کلیه کارکنان شاغل بیمه گزار و اعضای خانواده تحت تکفل آنها شامل همسر و فرزندان مشروط بر اینکه اسامی کلیه بیمه شدگان قبلا به بیمه گر ارائه شده و به تایید وی رسیده باشد.
تبصره۱: فرزندان ذکور بیمه شدگان تا سن ۱۸ سال تمام در صورت اشتغال به تحصیل تا سن ۲۵ سال و فرزندان اناث تا زمان ازدواج یا اشتغال به کار تحت پوشش این بیمه می باشند.
تبصره۲: حداقل سن مشمول بیمه برای نوزادان از بدو تولد و حداکثر سن برای هر یک از بیمه شدگان ۶۰ سال بوده و تا پایان ۶۵ سالگی با دریافت ۵۰% حق بیمه و از ۶۵ تا ۷۰ سالگی تمام یا دریافت دو برابر حق بیمه می توان بیمه شده را تحت پوشش این بیمه نامه قرارداد.

ماده۲- موضوع بیمه
۱-۲) موضوع بیمه عبارت است از جبران هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری و حوادث احتمال مستلزم بستری شدن در بیمارستان، هزینه های زایمان(اعم از طبیعی و سزارین) و هزینه های پاراکلینیکی بر طبق شرایط این قرارداد.
۲-۲) هزینه های انتقال بیمار به علت موارد اورژانس جهت درمان از کلیه شهرستانها به تهران یا سایر مراکز استانها توسط آمبولانس با تشخیص پزشک معالج و بشرط بستری در بیمارستان مقصد مشمول موضوع بیمه این قرارداد می باشد.

متن کامل قرارداد در لینک زیر:

 

10,000 تومان خرید