صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد آسانسور

قرارداد آسانسور

(قرارداد آسانسور)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

ماده یک ـ موضوع قرارداد

طراحی و خرید دو دستگاه آسانسور کامل با مشخصات فنی پیوست کاملاً وارداتی ساخت شرکت ………….. همراه با نصب و راه اندازی در محل کارگاه طبق مشخصات فنی ذکر شده در قرارداد .

ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد

 

دانلود قرارداد آسانسور