صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد آموزشگاه ها

قرارداد آموزشگاه ها

بخشی از قرارداد آموزشگاه ها

 این قرارداد براساس مفاد ماده ۱۰و ۱۹۰ به بعد قانون مدنی با تراضی طرفین و در مورخ    /       /         بین متعاقدین ذیل منعقد گردید و طرفین ضمن عقد خارج لازم به پیروی از مفاد آن متعهد گردیدند:

ماده۱: طرفین قرارداد

۱-۱: …………………. به نشانی اینترنتی ………………………..که در این قرارداد به اختصار سایت خوانده می شود .

۲-۱: آموزشگاه …………………………..  به شماره ثبت ……………………… به نشانی …………………………………………………………… و به مدیریت …………………………………….   که در این قرارداد به اختصار آموزشگاه خوانده می شود .

نمونه قرارداد آموزشگاه ها به صورت PDF و قابل پرینت و استفاده آسان .

دانلود قرارداد آموزشگاه ها