صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد آموزش

قرارداد آموزش

بخشی از قرارداد آموزش

این قرارداد بین ………….. به نمایندگی مهندس ……………. واقع در………… که منبعد مستأجر نامیده می شود از یک طرف و استخر شنای حافظ ………….به نمایندگی آقای ……………… واقع در……………… به عنوان موجر از طرف دیگر در شیراز منعقد می گردد :

نمونه قرارداد آموزش به صورت PDF و قابل پرینت و استفاده آسان .

دانلود قرارداد آموزش