صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد تأمین نیروی کارگری

قرارداد تأمین نیروی کارگری

بخشی از قرارداد تأمین نیروی کارگری

این قرارداد بین کارخانه …………… از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. و …………… به شماره ثبت …….. کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس شیراز ……………… که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای …………….. فرزند …………… شماره شناسنامه …………… صادره از ……………به آدرس شیراز …………….. کوچه ……………..تلفن ………. که منبعد در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد .

نمونه قرارداد تأمین نیروی کارگری به صورت PDF و قابل پرینت و استفاده آسان .

دانلود قرارداد تأمین نیروی کارگری