صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد تدوین کتاب

قرارداد تدوین کتاب

بخشی از قرارداد تدوین کتاب

بخش اول – کلی‍ّات

این قرارداد به منظور تهیه و تدوین کتب مورد نیاز دانشگاه …………………… از طریق چاپ و نشر آثار علمی، بین دانشگاه ……………………………. که در این قرارداد اختصاراً دانشگاه نامیده می‌شود و صاحب اثر با شرایط زیر منعقد می‌شود.

نمونه قرارداد تدوین کتاب به صورت PDF و قابل پرینت و استفاده آسان .

دانلود قرارداد تدوین کتاب