صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد تولید درس الکترونیکی

قرارداد تولید درس الکترونیکی

(قرارداد تولید درس الکترونیکی)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

 

‏ ‏این قرارداد بین “………………….. به نمایندگی معاون …………….. آقای……………………… ”
به نشانی: ………………………………….. ………. که ازاین پس” کارفرما “ نامیده می­شود از یک طرف و شرکت “…………………………………. ” به نمایندگی خانم/آقای ” ………………. ” به نشانی :…………………….. ………………………………………. که ازاین پس” مجری“ نامیده می­شود، از طرف دیگر با شرایط ذیل…

دانلود قرارداد تولید درس الکترونیکی