صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد جعاله

قرارداد جعاله

(قرارداد جعاله)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

مورد جعاله : رنگ آمیزی و نقاشی یک باب ساختمان مسکونی ده طبقه که هر طبقه آن چهار واحد است با راهروها و زیرزمین و پارکینگ(مشخصات فنی آن از حیث عرض و طول و ابعاد دیوارها و سقف ها و درب ها و پنجره ها و دستگویی ها و حمام ها و سایر سرویس ها و درب ورودی و مشخصات فنی رنگ از حیث استاندارد بودن و نام کارخانجات سازنده رنگها و نیز تعیین الوان مختلف مورد مصارف از قبیل کرم ، طوسی ، سفید و غیره و نیز روغنی یا پلاستیکی بودن رنگ طبق صورت وضعیت امضاء شده طرفین است که نزد هر یک از طرفین موجود و معتبر است)با قید اینکه ساختمان مذکور احداثی در شش دانگ…

دانلود قرارداد جعاله

آخرین ورودی ها

 • نمونه قرارداد جعاله فروش ملک
 • نمونه قرارداد جعاله انجام کار
 • قرارداد جعاله جهت انجام کار
 • نمونه فرم قرارداد جعاله
 • فرم قرارداد جعاله
 • قرارداد جعاله
 • نمونه جعاله شرکت نفت
 • نمونه قرارداد جعاله ملک

 مدیریت ارشد اجرایی پیشرفته (MBA)

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

 مدیریت حرفه ای کسب و کار پیشرفته (DBA)
دوره دکتری حرفه ای کسب و کار

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

آخرین ورودی ها

 • نمونه قرارداد جعاله فروش ملک
 • نمونه قرارداد جعاله انجام کار
 • قرارداد جعاله جهت انجام کار
 • نمونه فرم قرارداد جعاله
 • فرم قرارداد جعاله
 • قرارداد جعاله
 • نمونه جعاله شرکت نفت
 • نمونه قرارداد جعاله ملک