صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد حسابرسی مالیاتی

قرارداد حسابرسی مالیاتی

بخشی از قرارداد حسابرسی مالیاتی

این قرارداد بنا به درخواست شماره ………………مورخ …………………به منظور انجام حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب //بین شرکت …………………به نشانی ……………………….و موسسه حسابرسی………. به نشانی ………. که از این پس به ترتیب شرکت و موسسه نامیده می شوند با شرایط زیر منعقد می گردد:

نمونه قرارداد حسابرسی مالیاتی به صورت PDF و قابل پرینت و استفاده آسان .

دانلود قرارداد حسابرسی مالیاتی