صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی

قرارداد خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی

بخشی از قرارداد خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی

این قرارداد بین ……………. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ………… و ……..  به شماره ثبت ……………. کد اقتصادی ……………. به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت ) به آدرس……………. منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف  مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی به نمایندگی خانم ……………. به آدرس………….. مدیریت درمان تأمین اجتماعی که منبعد در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد :

نمونه قرارداد خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی به صورت PDF و قابل پرینت و استفاده آسان .

دانلود قرارداد خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی