صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد ساختمان سالن ورزشی

قرارداد ساختمان سالن ورزشی

(قرارداد ساختمان سالن ورزشی)

**********

بخشی نمونه متن قرار داد:

این قرارداد بین کارخانه  ………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. و …………… به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس قزوین ……………… که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت شیمی ………………

متن کامل قرارداد در لینک زیر:

10,000 تومان خرید

آخرین ورودی ها

 • نمونه قرارداد باشگاه ورزشی با مربی
 • قرارداد مربی ورزشی
 • نمونه قرارداد مربی با باشگاه
 • نمونه قرار داد ورزشی بین مربی و کار فرما
 • نمونه قرارداد مربی باشگاه بدنسازی
 • نمونه قرارداد سالن ورزشی
 • نمونه قرار داد ورزشی سالن
 • فرم قرارداد اجاره سالن ورزشی
 • نمونه قرار داد باشگاه با ورزشکار
 • متن قرارداد اجاره سالن ورزشی

 مدیریت ارشد اجرایی پیشرفته (MBA)

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

 مدیریت حرفه ای کسب و کار پیشرفته (DBA)
دوره دکتری حرفه ای کسب و کار

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

آخرین ورودی ها

 • نمونه قرارداد باشگاه ورزشی با مربی
 • قرارداد مربی ورزشی
 • نمونه قرارداد مربی با باشگاه
 • نمونه قرار داد ورزشی بین مربی و کار فرما
 • نمونه قرارداد مربی باشگاه بدنسازی
 • نمونه قرارداد سالن ورزشی
 • نمونه قرار داد ورزشی سالن
 • فرم قرارداد اجاره سالن ورزشی
 • نمونه قرار داد باشگاه با ورزشکار
 • متن قرارداد اجاره سالن ورزشی