صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد ساختمان سالن ورزشی

قرارداد ساختمان سالن ورزشی

(قرارداد ساختمان سالن ورزشی)

**********

بخشی نمونه متن قرار داد:

این قرارداد بین کارخانه  ………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. و …………… به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس قزوین ……………… که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت شیمی ………………

متن کامل قرارداد در لینک زیر:

10,000 تومان خرید