صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد ساختمان سالن ورزشی

قرارداد ساختمان سالن ورزشی

(قرارداد ساختمان سالن ورزشی)

**********

بخشی نمونه متن قرار داد:

این قرارداد بین کارخانه  ………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. و …………… به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس قزوین ……………… که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت شیمی ………………

متن کامل قرارداد در لینک زیر:

10,000 تومان خرید

آخرین ورودی ها

 • نمونه قرارداد مربی با باشگاه
 • نمونه قرارداد باشگاه ورزشی با مربی
 • نمونه قرارداد اجاره سالن ورزشی به مربیان جهت آموزش
 • نمونه فرم قرارداد مربی ورزشی
 • نمونه فرم قرارداد اجاره باشگاه ومربی
 • مسایل حقوقی قراردادهای ورزشی
 • نمونه قرارداد اجاره سالن ورزشی
 • قرارداد مربیان ورزشی
 • قرارداد اجاره سالن ورزشی
 • قرار داد اجاره سالن ورزشی

 مدیریت ارشد اجرایی پیشرفته (MBA)

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

 مدیریت حرفه ای کسب و کار پیشرفته (DBA)
دوره دکتری حرفه ای کسب و کار

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

آخرین ورودی ها

 • نمونه قرارداد مربی با باشگاه
 • نمونه قرارداد باشگاه ورزشی با مربی
 • نمونه قرارداد اجاره سالن ورزشی به مربیان جهت آموزش
 • نمونه فرم قرارداد مربی ورزشی
 • نمونه فرم قرارداد اجاره باشگاه ومربی
 • مسایل حقوقی قراردادهای ورزشی
 • نمونه قرارداد اجاره سالن ورزشی
 • قرارداد مربیان ورزشی
 • قرارداد اجاره سالن ورزشی
 • قرار داد اجاره سالن ورزشی