صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد ساخت , بهره برداری وانتقال

قرارداد ساخت , بهره برداری وانتقال

(قرارداد ساخت , بهره برداری وانتقال )

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

با در نظر گرفتن قانون سرمایه گذاری خارجی ویتنام که در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۹۸۷ توسط مجلس ملی جمهوری سوسیالیستی ویتنام به تصویب رسیده و در تاریخ ۳۰/۶/۱۹۹۰ و ۲۳/۱۲/۱۹۹۲ اصلاح و تکمیل شده است .

با در نظر گرفتن آیین نامه اجرایی شماره IS/CP مورخ ۱۶ آوریل ۱۹۹۳ دولت جمهوی سوسیالیستی ویتنام در خصوص مقررات اجرایی و …

 

دانلود قرارداد ساخت , بهره برداری وانتقال