صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد طراحی وب سایت

قرارداد طراحی وب سایت

بسمه تعالی
بخشی از قرارداد طراحی وب سایت

الف – مشخصات طرفین قرارداد :

نام متقاضی :                                 شماره شناسنامه:

نام مجری طرح :                                       شماره شناسنامه:

 

ب- مشخصات سایت:

بند ۱ – مشخصات Host و Domain :

نام domain :

میزان فضای host :

پهنای باند ( bandwidth ):

دانلود قرارداد طراحی وب سایت