صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد فرهنگی و تفریحی

قرارداد فرهنگی و تفریحی

بخشی از قرارداد فرهنگی و تفریحی :

این قرارداد بین …………. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. و …………… به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. به آدرس تهران ……………… از یک طرف که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود و آژانس خدماتی و جهانگردی ارمغان به نمایندگی آقای ……………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………. صادره از تهران خ ……… که منبعد در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد :

نمونه قرارداد فرهنگی و تفریحی به صورت PDF و قابل پرینت و استفاده آسان .

 

دانلود قرارداد فرهنگی و تفریحی