صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد مزارعه

قرارداد مزارعه

(قرارداد مزارعه)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

ماده۴- عامل حق فسخ این قرارداد را تا تسویه کامل محاسبات و انجام تعهدات ناشی از قرارداد به شرح مندرج در ماده ۸ از خود سلب و ساقط نمود لیکن بانک در هر زمان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده۵- عامل قبول و تعهد نمود که سرمایه مضاربه را منحصرا جهت تحقق موضوع تعیین شده در ماده دو این قرارداد بابت اقلام زیر مصرف نماید:

الف) قیمت خرید کالا

دانلود قرارداد مزارعه