صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد مشارکت مدنی

قرارداد مشارکت مدنی

(قرارداد مشارکت مدنی)

**********

بخشی نمونه متن قرار داد:

این قرارداد بین امضاکنندگان زیر

الف) بانک ……………………. شعبه ……………………. به نشانی …………………………………………………………………

ب) آقای/ خانم/شرکت  ………………………………. فرزند  ……………………… به شناسنامه شماره  ………………… صادره  ……………………………. به نشانی  …………………………………………………………………………………………… ثبت شده ذیل شماره  ………………………..

متن کامل قرارداد در لینک زیر:

10,000 تومان خرید

 

آخرین ورودی ها

  • فرم قرار داد مشارکت بانک
  • نمونه مشارکت مدنی بانک سپه

 مدیریت ارشد اجرایی پیشرفته (MBA)

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

 مدیریت حرفه ای کسب و کار پیشرفته (DBA)
دوره دکتری حرفه ای کسب و کار

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

آخرین ورودی ها

  • فرم قرار داد مشارکت بانک
  • نمونه مشارکت مدنی بانک سپه