صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد نظارت فنی ۱

قرارداد نظارت فنی ۱

(قرارداد نظارت فنی ۱)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

این قرارداد بین کارخانه سیمان ………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام سیمان ……. و …… به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس تهران  ……………… که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………..فرزند …….. شماره شناسنامه …………صادره از…

 

دانلود قرارداد نظارت فنی ۱