صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد نگهداری و تعمیر سخت‌افزار و نرم افزار

قرارداد نگهداری و تعمیر سخت‌افزار و نرم افزار

(قرارداد نگهداری و تعمیر سخت‌افزار و نرم افزار)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

این قرارداد بین ………………………………..  به نمایندگی ……………………………… که از این پس کارفرما نامیده می‌شود             به آدرس : …………………………………………………………..  از یک طرف و ……………………………………. که در این قرارداد پیمانکار نامیده می‌شود به آدرس:…………………………………………………………………………………………………………..از طرف‌دیگر تحت شرایط زیر منعقد می‌گردد …

دانلود قرارداد نگهداری و تعمیر سخت‌افزار و نرم افزار