صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد پرسنل

قرارداد پرسنل

بخشی از قرارداد پرسنل

ماده یک : نوع سند: قرارداد
ماده دوم: نوع قرارداد: قرارداد کار با مدت محدود- کارمزد ساعتی
ماده سوم : طرفین قرارداد :
۱-۳- طرف اول : شرکت به شماره ثبت ، به آدرس: تلفن: و آدرس الکترونیک به نمایندگی مدیرعامل که ازاین پس در این قرارداد طرف اول یا شرکت نامیده میشود .

نمونه قرارداد پرسنل به صورت PDF و قابل پرینت و استفاده آسان .

دانلود قرارداد پرسنل