صفحه اصلی / قراردادها / قرار داد حق التدریس

قرار داد حق التدریس

بخشی از قرار داد حق التدریس

 ماده  ( ۱ ) –  زمان اجرای این قرارداد از تاریخ ……………….. لغایت ……………….. برای مدت ……………… هفته ( یک نیمسال ) می باشد .

ماده (۲ ) –  میزان حق التدریس در دانشگاهها برای دروس نظری و عملی مطابق با آئین نامه های وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین مصوبات هیات امنای دانشگاه ههای منطقه می باشد که در مقابل گواهی انجام کار از طرف واحد مربوطه از محل اعتبارات دانشکده قابل پرداخت است .

نمونه قرار داد حق التدریس به صورت PDF و قابل پرینت و استفاده آسان .

دانلود قرارداد حق التدریس