صفحه اصلی / حقوق و وکالت / قوانین ومقررات مهم ویژه آزمون های حقوقی

قوانین ومقررات مهم ویژه آزمون های حقوقی

همانطور که می دانید منبع اصلی طرح سوالات در آزمون های حقوقی، قوانین و مقررات اصلی و فرعی و آراء وحدت رویه حقوقی و کیفری می باشد. بسیاری از داوطلبان در مطالعه ی قوانین اصلی مشکلی ندارند لیکن در شناسایی و مطالعه ی قوانین و مقررات فرعی همواره دچار نوعی سردرگمی هستند. بنابراین دراین یادداشت به تفصیل درخصوص قوانین و مقررات مرتبط هر درس به طور جداگانه توضیح خواهیم داد. در ابتدا لازم است ، مرور مختصری درخصوص برخی واژه ها داشته باشیم :

الف) قانون : مصوبات مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی مراجع خاص مثل شورایعالی انقلاب فرهنگی وشورای موقت انقلاب (اوایل انقلاب) می باشد .

ب) مقررات : مصوبات مراجعی چون قوه مجریه ، هیأت وزیران و هر یک از وزیران ، قوه قضاییه و … است که درقالب آیین نامه ، تصویب نامه ،دستورالعمل و … می باشد .

ج)آراء وحدت رویه : تصمیمات هیأت عمومی دیوانعالی کشوراست که ارزشی همانند قانون دارد . بنابراین نظریات مشورتی اداره ی حقوقی قوه قضاییه دراین حوزه قرارنمی گیرد.

با این توضیحات به قوانین و مقررات موجود می پردازیم .

۱- حقوق مدنی

قانون اصلی : قانون مدنی

قوانین ومقررات فرعی :

۱-قانون روابط موجرومستاجرسالهای ۵۶ و ۷۶                            ۲-قانون حمایت خانواده مصوب ۹۲

۳-قانون تشکیلات اوقاف وامورخیریه                                         ۴-قانون مسوولیت مدنی

۵-قانون حمایت ازحقوق مؤلفان ، مصنفان وهنرمندان                 ۶- قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۸۷

۷- قانون تملک آپارتمانها     ۸-قانون امورحسبی                        ۹-قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری

۲- آیین دادرسی مدنی

قانون اصلی : قانون آیین دادرسی مدنی

قوانین ومقررات فرعی :

۱-قانون اجرای احکام مدنی                                                             ۲-قانون شوراهای حل اختلاف وآیین نامه آن

۳-قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲                                                ۴-قانون نظارت بر رفتار قضات وآیین نامه آن

۵-ماده ۳قانون وصول برخی درآمدهای دولت (آخرین اصلاحیه)               ۶-ماده واحده ی منع توقیف اموال دولتی

۷-لایحه استقلال کانون وکلا و آیین نامه آن                                        ۸- قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی ۹۴

۳- حقوق تجارت

قانون اصلی : قانون تجارت

قوانین ومقررات فرعی :

۱-قانون صدورچک                                                                    ۲-ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام درموردچک

۳-قانون اداره تصفیه امورورشکستگی                                          ۴-قانون ثبت شرکت ها

۵-قانون بورس اوراق بهادار                                                         ۶-قانون تجارت الکترونیک

۷-قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی وعلائم تجاری                ۸-قانون بخش تعاونی اقتصاد ایران

۴- حقوق جزا

قانون اصلی : قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲

قوانین ومقررات فرعی:

۱-قانون تشدیدمجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء وکلاهبرداری         ۲-قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی ۹۴

۳-قانون جرایم نیروهای مسلح                                                    ۴-قانون مبارزه با مواد مخدر

۵-قانون انتقال مال غیر                                                               ۶- قانون پول شویی

۷-قانون جرائم رایانه ای                                                              ۸-موادکیفری ازقانون ثبت (مواد۱۱۷-۱۰۰)

۹-قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر، تبانی می کنند .

۵- آیین دادرسی کیفری

قانون اصلی : قانون آیین دادرسی کیفری

قوانین و مقررات فرعی :

۱-قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب وآیین نامه اصلاحی

۲-تعیین حدودصلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور            ۳- آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه ی روحانیت

۴- قانون نظارت بررفتار قضات وآیین نامه اجرایی آن

۶- حقوق ثبت املاک

قانون اصلی : قانون ثبت اسناد و املاک

قوانین ومقررات فرعی:

۱- آیین نامه ثبت املاک                                                           ۲- لایحه قانون راجع به اشتباهات ثبتی

۳- آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض                     ۴- فهرست اشتباهات ثبتی

۵- قانون افراز و فروش املاک مشاع                                           ۶- آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

۷- آیین نامه اجرای اسنادرسمی                                             ۸- قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ و آیین نامه آن

۷- حقوق ثبت اسناد

قانون اصلی : قانون دفاتر اسنادرسمی

قوانین ومقررات فرعی:

۱- نظامنامه دفاتر اسنادرسمی ۱۳۱۷                                            ۲- آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ۱۳۵۴

۳- قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی                       ۴- آیین نامه موضوع تبصره ماده ۳ قانون اصلاح پاره ای از

مواد قانون دفاتر اسنادرسمی

۵- قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسنادرسمی ۱۳۷۱            ۶- قانون توزیع حق التحریر

۷- تعرفه ی حق التحریر مصوب ۱۳۹۴                                             ۸- آیین نامه اصلاحی ماده ۶۱ قانون دفاتر اسنادرسمی

۹- آیین نامه مرخصی تحصیلی سردفتران                                     ۱۰- آیین نامه بیمه بازنشستگی سردفتران و دفتریاران

۱۱- مقرات مربوط به پوشش بیمه عمر                                           ۱۲- آیین نامه تشکیل صندوق تعاون سردفتران و …

۱۳- دستورالعمل بررسی درخواست انتقال سردفتران به دفترخانه های بلاتصدی ۱۳۹۲

۱۴- قانون پیش فروش ساختمان و آیین نامه اجرایی آن

خاتمه :

مجموعه معرفی شده ازقوانین ومقررات فرعی (به غیرازقوانین اصلی)نقش بسیارمهمی درپاسخگویی به حداقل ۲۰ درصد سوالات طرح شده درآزمون های حقوقی را دارا می باشد . بنابراین دردرجه بندی واهمیت منابع ، دانشجویان باید به ترتیب ذیل عمل نمایند :

اول: ازمنابع اصلی یا جزوات کمک آموزشی یاکلاسی که دریادداشتهای موفقیت نوبت ۲۰ و ۲۱ اعلام شده استفاده نمایند.

دوم: قوانین اصلی هر درس را همراه با آراءوحدت رویه مرتبط مطالعه کنند.

سوم: قوانین ومقررات فرعی اعلام شده دراین یادداشت را تاحدامکان مطالعه کنند.

نتیجه :

۱-اگرقصد “کسب رتبه” درآزمون را دارید، مطالعه ی همه موارد فوق الزامی است .

۲-اگرقصد”کسب نتیجه مطلوب” را دارید ، مواد دوم وسوم واستفاده ازجزوات کمک آموزشی یا کلاسی الزامی است .

۳-اگرفقط” قصدقبولی” دارید ، مطالعه ی جزوات کمک آموزشی ، قوانین اصلی وآراءوحدت رویه الزامی است .

۴-اگرمی خواهید”شانس قبولی” خودرا ارزیابی کنید، مطالعه ی قوانین اصلی وآراء وحدت رویه الزامی است .

 

تبصره : دانشجویانی که از کلاسهای آموزشی مؤسسه طرح نوین یاسایرمؤسسات آموزشی استفاده می نمایند ، اولویت اول و مهم مطالعاتی خودرامطالعه ی” جزوات کلاسی” قراربدهند و در کنار آن، قوانین و مقررات مذکور را مطالعه فرمایند.