صفحه اصلی / کتاب ها و بسته های آموزشی / مباحث حقوقی متون فقه

مباحث حقوقی متون فقه

گروه متون حقوق 44ed6a2dbccfd651787d5b073fa8f866
قیمت ۱۵۰,۰۰۰ ریال

آخرین ورودی ها

  • تست متون فقه
  • دانلود رایگان تست متون فقه
  • دانلود کتاب تست متون فقه

 مدیریت ارشد اجرایی پیشرفته (MBA)

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

 مدیریت حرفه ای کسب و کار پیشرفته (DBA)
دوره دکتری حرفه ای کسب و کار

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

آخرین ورودی ها

  • تست متون فقه
  • دانلود رایگان تست متون فقه
  • دانلود کتاب تست متون فقه