صفحه اصلی / کتاب ها و بسته های آموزشی / مجموعه آزمونهای حقوق عمومی

مجموعه آزمونهای حقوق عمومی

این مجموعه شامل تستهای کارشناسی ارشد حقوق عمومی بین سالهای ۷۶ تا ۹۱ سراسری و آزاد با پاسخ کاملا تشریحی می باشد

گروه حقوق عمومی 876e768ff49fe6bb0b27ff14522a3762
قیمت ۳۰۰۰۰۰ ریال