صفحه اصلی / کتاب ها و بسته های آموزشی / مجموعه تستهای آیین دادرسی کیفری(جدید) دوراندیشان

مجموعه تستهای آیین دادرسی کیفری(جدید) دوراندیشان

گروه آیین دادرسی کیفری 681f02d75d8a64bc0fef75a3629ea898
قیمت ۱۲۰,۰۰۰ ریال
دانلود جزوه آیین دادرسی کیفری منطبق با “قانون آیین دادرسی کیفری جدید” دانلود دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید (قسمت چهارم)

 

آخرین ورودی ها

 • تست آیین دادرسی کیفری نورمحمد صبری
 • دانلود تست آیین دادرسی کیفری جدید
 • تست حقوق کیفری جدید
 • دادرسی کیفری تست
 • دانلود تست کیفری
 • مجموعه تست

 مدیریت ارشد اجرایی پیشرفته (MBA)

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

 مدیریت حرفه ای کسب و کار پیشرفته (DBA)
دوره دکتری حرفه ای کسب و کار

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

آخرین ورودی ها

 • تست آیین دادرسی کیفری نورمحمد صبری
 • دانلود تست آیین دادرسی کیفری جدید
 • تست حقوق کیفری جدید
 • دادرسی کیفری تست
 • دانلود تست کیفری
 • مجموعه تست