صفحه اصلی / کتاب ها و بسته های آموزشی / مجموعه سوالات متون حقوقی مجد

مجموعه سوالات متون حقوقی مجد

گروه متون حقوقی f5f0f5d8811e7b66dc72cca05273bde1
قیمت ۱۲۰,۰۰۰ ریال

آخرین ورودی ها

  • بسته کمک آموزشی مدرذسان شریف ویژه آزمون وکالت

 مدیریت ارشد اجرایی پیشرفته (MBA)

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

 مدیریت حرفه ای کسب و کار پیشرفته (DBA)
دوره دکتری حرفه ای کسب و کار

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

آخرین ورودی ها

  • بسته کمک آموزشی مدرذسان شریف ویژه آزمون وکالت